Onze visie
Kolmont Biz Logo

Kolmont gelooft in de stad van de toekomst …

Een plek waar wonen, werken, winkelen en beleven zich vermengen. Waar de ruimte efficiënt wordt gebruikt. Waar iedereen zijn plek heeft dankzij een slimme gebiedsontwikkeling. Waar bouw- en renovatieprojecten zich kenmerken door respect voor het verleden. Mét oog voor wisselende functies.

Leefbare binnenstad

Een inclusief centrum. Waar alle generaties zich thuis voelen. Waar elke buurt lééft – ook na winkelsluiting. Waar gebouwen mensen én bedrijven huisvesten. Waar slimme logistiek, smart economy en co-working de leefbaarheid verhogen. Kolmont gelooft erin. En werkt eraan.

image

Economisch en smart

Kolmont zet in op circulaire economie en korte keten. We verbouwen met respect voor historisch erfgoed en het karakter van de buurt. We structureren in functie van wijzigend gebruik. We integreren openbare ruimte en denken na over multifunctionele faciliteiten. We gaan voor ontsloten en zelfvoorzienende gebouwen.

Bruisende periferie

Ook in de rand verweven we functies. We ontwikkelen gemengde bedrijventerreinen die organisch overvloeien in woonzones. Zowel in de binnenstad als op fietsafstand van het centrum. We beperken verkeersstromen via slimme distributiecentra. We bouwen units voor starters en schakelen ze voor groeiers.

“Zo werken we constructief aan de Stad van de Toekomst. Samen met overheden, steden en gemeenten.”

Verantwoord bouwheerschap

We dragen onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Daarom zijn we niet alleen projectontwikkelaar, maar ook investeerder. We investeren in buurten voor de lange termijn. Met oog op de leefbaarheid. Op het hergebruik van materialen. Op de minimale last voor de omwonenden. Op de meerwaarde voor de hele buurt.

  • over Kolmont
    meer over Kolmont

    “Collectief en multifunctioneel gebruik”

    “Duurzaamheid staat voorop, in het beheer én de inrichting van nieuwe kmo-zones. Denk aan milieubewust bouwen maar ook aan gedeeld gebruik van zonnepanelen en windmolens of gemeenschappelijke waterbuffering en andere nutsvoorzieningen. 

    Kortom: een doordachte aanleg én gesmeerde samenwerking tussen de kmo’s, de omgeving en de stad staan garant voor vooruitgang op economisch, ecologisch én sociaal vlak!

Interesse in investeringsvastgoed?

Start uw groei vandaag. Neem contact op.

Bedankt voor je bericht. We contacteren je spoedig terug.