Over Kolmont

Bouwen aan de stad van de toekomst

Kolmont ontstond in 2000. Uit de solide vastgoedfamilie Tans, die zich focuste op winkelpanden in thuisstad Hasselt. Twintig jaar later zijn we stadsvormers, ontwikkelaars, investeerders en ruimtedenkers. Met elk nieuw project gaan we resoluut voor maximale kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Zowel in wonen, werken als ontspannen. Met heel veel respect voor mens en omgeving. En een oog voor mobiliteit. Ons streefdoel? ‘Best of class’ zijn in wat we doen. En nu al klaar zijn voor de noden van morgen.

Veelzijdig

Kolmont bundelt diverse expertises. Verspreid over verschillende afdelingen. Elk met een eigen focus: stadsontwikkeling, vastgoedbeheer, acquisitie, retail en bedrijfsvastgoed. Maar met een continue wisselwerking. Op die manier ontstaan grensverleggende concepten met geïntegreerde functies. Die het maximum halen uit elke locatie en buurt. Die leefbaarheid en ruimtelijke visie combineren. En die vlot kunnen inspelen op toekomstige veranderingen.

Bouwen aan de stad van de toekomst
Bouwen aan de stad van de toekomst
“Bedrijfsvastgoedprojecten met oog op toekomstige economische bloei.”
Bouwen aan de stad van de toekomst

Meerwaarde

Kolmont.biz zet stevig in op het bedrijventerrein van morgen. Zichtbaar, multimodaal ontsloten, ecologisch, doordacht en slim vermengd met het stadsweefsel. Met een meerwaarde voor alles en iedereen. Ruimtelijk rendement wordt optimaal en flexibel benut. De terreinen zijn ingericht in functie van collectieve waterhuishouding, biodiversiteit en groenaccenten.

Meer informatie?